Actueel: Mariniers kazerne

In 2012 is besloten om de marinierskazerne te verhuizen naar Vlissingen. Inmiddels zijn veel investeringen van tientallen miljoenen euro’s gedaan, bedrijven zijn verplaatst en wegen zijn aangelegd. Kortom: Zeeland en Vlissingen zijn er klaar voor. 3 opeenvolgende kabinetten zijn er mee bezig geweest, meerdere malen is het besluit bevestigd en vastgelegd in formele contracten. Toch is de kazerne er nog niet. Mariniers…

Read More

Algemene beschouwingen Statenfractie

Op 15 november zijn in de Provinciale Staten van Zeeland de begroting 2020 en de zomernota besproken. D66 besloot om de focus te leggen op het niet focussen. Wat dat inhoud is dat er niet langer wordt gekeken naar het belang van de boeren, de leraren, de bouwvakkers of de politieagenten, maar naar het algemeen belang van iedereen. Wie we…

Read More

Geef Zeeuws-Vlaanderen een aparte status

Bekijk hier de video van Ton Veraart over deze wet of check hem online: https://www.youtube.com/watch?v=59PyQ5neXC4 Problemen Problemen in het basis- en voortgezet onderwijs, zorgconcurrentie over de grens, barrières bij het aannemen van personeel NL-BE. In ons Zeeuws-Vlaams landje apart aan de grens bestaan  specifieke en unieke problemen. Problemen die niet voorkomen in andere delen van Nederland. Aparte status Paul van…

Read More

D66 wil meer aandacht voor elektrische laadinfrastructuur in Zeeland

De laatste begroting van dit college is financieel ook de gunstigste. Gisteren op de Contacta (red. 8 nov.) bij een bijeenkomst van het VNO-NCW hoorde ik 2 prominente Zeeuwen met een beetje spot zeggen dat dit wel handig is van dit college. Direct na verkiezingen alle problemen en kort voor verkiezingen het goede nieuws. Aan het begin van de bestuursperiode…

Read More

Zeeland uit de kast als 10e Regenboog provincie

Een boeiende discussie barstte in de PS los aan het einde van een hele dag vergaderen over jaarstukken 2017 en voorjaarsnota 2018. Die discussie ging over de motie ‘Zeeland Regenboogprovincie’ van GroenLinks, uiteraard mede ingediend door D66, met parallel daaraan de motie ‘Iedereen telt mee’ van de ChristenUnie. De discussie verzandde aanvankelijk in een ‘witte SGP/VVD mannen’ gesprek over kerntaken…

Read More