Geef Zeeuws-Vlaanderen een aparte status

Geef Zeeuws-Vlaanderen een aparte status

Bekijk hier de video van Ton Veraart over deze wet of check hem online: https://www.youtube.com/watch?v=59PyQ5neXC4

Problemen

Problemen in het basis- en voortgezet onderwijs, zorgconcurrentie over de grens, barrières bij het aannemen van personeel NL-BE. In ons Zeeuws-Vlaams landje apart aan de grens bestaan  specifieke en unieke problemen. Problemen die niet voorkomen in andere delen van Nederland.

Aparte status

Paul van Meenen Tweede Kamerlid en onderwijswoordvoerder van D66 was op 4 maart jl. te gast in een politiek café. Hij sprak hier met lijsttrekker Ton Veraart, Gedeputeerde Harry van der Maas, vertegenwoordigers van scholengemeenschappen Piet de Witte (bestuurder VO Zeeuws-Vlaanderen) en Raymond de Jong (directeur Escaldascholen) en publiek over het onderwijs in Zeeuws-Vlaanderen. “Ieder kind heeft recht op goed onderwijs in de directe omgeving, waar je ook woont in Nederland,” benadrukte Paul van Meenen nog maar eens. Als voorbeeld noemt hij de Rotterdamwet voor Rotterdam-Zuid. Door de Rotterdamwet is er aanpak op maat mogelijk.

“Zeeuws-Vlaanderen verkeert in een situatie die je nergens anders in Nederland vindt, bijvoorbeeld op onderwijsgebied. Dan kun je op nationaal niveau alle landelijke regeltjes aanpassen totdat er voldoende aandacht en geld naar onderwijs in Zeeuws Vlaanderen gaat. Maar het is beter om de unieke situatie in Zeeuws-Vlaanderen te erkennen. Die is niet op te lossen met draaien aan landelijke knoppen, bijvoorbeeld in de onderwijsfinanciering. Maatwerk is dus noodzakelijk. De Rotterdamwet laat zien dat het kan.”

Zeeuws-Vlaanderen wet

“Momenteel werken veel mensen in de provincie keihard aan de specifieke uitdagingen rondom het onderwijs om de weglek naar Vlaanderen aan te pakken. Om deze oplossingen, zoals het huidige transitieplan of de startgroepen te waarborgen, kan een specifieke wet uitkomst bieden. Ook voor zorg en economie kan een zgn. Zeeuws-Vlaanderen Wet verbeteringen mogelijk maken,” aldus Ton Veraart. Niet alleen D66 Zeeland, maar ook Gedeputeerde Harry van der Maas reageerde direct positief op de suggestie van aparte wetgeving voor de streek. Hiermee kan mogelijk extra onderwijsgeld richting Zeeland komen. Ook in Den Haag is er aandacht voor het geopperde idee van een speciale wet. De CDA TK-lid Michel Rog en de CDA Gedeputeerde Jo-Annes de Bat hebben positief gereageerd op het initiatief en gaan de stappen om tot de Zeeuws-Vlaanderen Wet te komen, ondersteunen. Op 12 maart is dit in een gezamenlijk persbericht bekend gemaakt.

De dalende leerlingaantallen in PO en VO, gecombineerd met aantrekkelijke(r) voorzieningen in naburige Vlaamse kernen, zijn de oorzaak van de onderwijsproblemen. Voor de komende jaren springen gemeenten en provincie bij met geld voor behoud van VO. Voor het behoud van volwaardige PO scholen aan de grens is extra inzet nodig om bijvoorbeeld de huidige gesubsidieerde startgroepen een vaste basis te geven. Hiervoor is nu ca. 1,5 miljoen euro per jaar nodig. De proeftermijn loopt nog, maar nadien staan schoolbesturen en kinderopvang opnieuw op de stoep. Een Zeeuws-Vlaanderenwet maakt het mogelijk om o.a. het onderwijs in Zeeuws-Vlaanderen ook op langere termijn goed te regelen.