‘Belgische stikstofuitstoot terugdringen is beter dan boeren uitkopen’

‘Belgische stikstofuitstoot terugdringen is beter dan boeren uitkopen’

Zeeuwse D66’ers pleiten in een brief aan hun Haagse partijgenoten voor een afwijkende stikstofaanpak, zodat de doelen van het kabinet hier beter kunnen worden gehaald. Ze stellen drie vragen.

Aan welke knoppen kan Zeeland draaien om uitstoot te verminderen? Wij hebben weinig intensieve veehouderij en daardoor relatief weinig emissie van ammoniak daaruit. Sterker nog, in Zeeland is de veehouderij niet de grootste bron van stikstofdepositie. We hebben wel megastikstofuitstoters in de industrie zoals Dow, Yara en Zeeland Refinery. Deze grote uitstoters kunnen we prima meenemen in onze reductieaanpak, maar er is een onheldere situatie ontstaan omdat deze industrie ‘in gesprek met de landelijke overheid is’.

 

Bron: PZC