Nieuwe Afdeling Zeeland van start!

Nieuwe Afdeling Zeeland van start!

Afgelopen zondag 30 augustus vond de oprichtingsvergadering plaats van Afdeling Zeeland van D66. De nieuwe afdeling is ontstaan uit een fusie van de kleinere afdelingen Walcheren, Oosterschelderegio en Zeeuws-Vlaanderen. Tijdens de oprichtingsvergadering, die plaats vond bij De Meerkoet aan het Veerse Meer, is meteen het nieuwe bestuur gekozen dat aan de slag gaat onder leiding van Lauran Verstraeten als voorzitter.

Het nieuwe bestuur bestaat verder uit: Alex Maas (penningmeester), Milco Busker (politiek secretaris), Monique Schoonen (bestuurslid Talentontwikkeling en opleiding) en Hans de Jonge (bestuurslid Ledenwerving en ledenbinding).

“Al geruime tijd bestaat bij veel leden in Zeeland de wens om te komen tot een Afdeling Zeeland om meer activiteiten te organiseren voor alle leden in Zeeland en beter in staat te zijn om mensen te vinden die als bestuurslid aan de slag willen.” aldus Jeroen van de Merwe, plaatsvervangend voorzitter van de regio Zeeland. Van de Merwe vervangt Judith Keijmel – den Boer wegens zwangerschapsverlof. “Met 3 afdelingsbesturen en een regiobestuur was dat toch elke keer weer een flinke uitdaging.”

De nieuwe afdelingsvoorzitter hield een pleidooi om vooral meer zichtbaar te zijn en regelmatig activiteiten te organiseren. “Toen ik lid werd had ik bepaalde verwachtingen en die zijn nog niet allemaal uitgekomen. Daar wil ik graag iets aan veranderen: zorgen dat D66 zichtbaarder wordt in Zeeland en dat er regelmatig iets te doen is op politiek vlak.” zegt Verstraeten die verder aangeeft dat hij ook ideeën gaat opdoen bij afdelingen in Wageningen en Den Haag waar hij studeert.

De oprichtingsvergadering werd geopend met een lezing door Carla Moonen, lid van de Eerste Kamer namens D66. In haar betoog riep ze de leden op om vooral persoonlijk in contact te komen met de inwoners in de gemeentes van Zeeland en van zich te laten horen in Den Haag. “Kom op voor de belangen van deze mooie Provincie en zorg dat er ook aan Zeeland wordt gedacht in het nieuwe verkiezingsprogramma!”.